Doelgroep

Paard en Verbinding

Dagbesteding en Individuele sessies

Doelgroep


Deze ontmoetingsplek is bestemd voor ieder die bereid is zich open te stellen voor het leven.

Met daarbij de vrijheid dit op eigen tempo en zonder dwang of bemoeienis te doen.

Ervan uitgaand dat we ieder anders mogen zijn en het oke en veilig is het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Een plek van eigenwaarde en niet afhankelijk hoeft te zijn van leeftijd, opleiding, afkomst of IQ-test uitslagen.

Iedereen doet er toe en alles mag er zijn zonder dat er gelijk een goed of fout stikker op geplakt wordt.


De doelgroep van Paard en Verbinding is tweeledig.

Ten eerste zetten we ons helemaal in voor mensen van jong en oud die vanwege het feit dat ze buiten het systeem vallen niet in een "normale" werkkring kunnen functioneren, maar wel behoefte hebben aan een gestructureerde dagbesteding.

We verzorgen voor de cliënten op kleinschalige wijze een dagbesteding die helemaal op hen is toegespitst. Sommige van deze mensen lopen simpelweg vast in de massa van grote zorgboerderijen en hebben juist behoefte aan kleinschaligheid.

Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD, depressie, ex-psychiatrische patiënten, dementie etc. Voorwaarde is echter wel dat de cliënt geen grote lichamelijke beperkingen heeft.


De activiteiten bestaan uit:

Het verzorgen van de paarden, de paardenweide onderhouden, stallen schoonmaken, of het verzorgen van onze kippen, konijnen, varkens, eenden, schapen onze honden en de katten. Tevens is het perceel voorzien van een grote tuin die ook onderhouden kan worden. Ook is er een biologische groentetuin aanwezig.


Ook zijn er mogelijkheden om te ervaren dat in plaats van leiding te geven aan de dieren zij ons helpen te laten zien waar wij al wel of nog geen leiding geven aan onszelf.

Balanceren tussen het geven en nemen, waar geef ik nog teveel van mijzelf weg en waar pak ik nog teveel van een ander? 

Met de kennis dat paarden in contact met mensen veel ervaring hebben opgedaan van onderdrukking zijn zij sterk in het spiegelen van deze vaak traumitische ervaringen. Deze worden mogelijk hierdoor van beide kanten zichtbaar en kunnen belicht worden.

Ook paarden kunnen hun aangeraakte trauma's in zichzelf keren naar krachtvelden.


Naast de dagbesteding richt Paard en Verbinding zich ook op individuele sessies:


Kort geleden besloot ik de therapiesessies te herzien.

Dit omdat de naam en de vorm van de sessies een verwachting leken te scheppen. Een verwachting waarin ik ervaarde dat we elkaar vastzetten in een afhankelijkheidsprogramma. Ook ontnam ik hierdoor de paarden vaak de vrijheid om te laten ontstaan wat mocht ontstaan doordat ik meewerkte aan de verwachtingen van degene die een therapieles boekte.

Hieruit ontstond in mijzelf de vrijheid om te stoppen met iets te vinden van wat mensen doen.

Ook om te stoppen te denken dat ik weet wat goed is voor een ander om te doen. Dat weet ieder alleen zelf over zichzelf.


Vanaf heden kunnen er weer individuele sessies geboekt worden hier met mij en de dieren, een sessie waarin het eigen vermogen het uitgangspunt is. 

Hier de mogelijkheid om in een veilige omgeving te onderzoeken wat ervoor het innerlijk weten geschoven is.

Wat is jouw eigen kracht en wat zit ervoor waardoor het wellicht even niet voelbaar is? Hoe zorg je er zelf voor dat de allerdaagse triggers niet gaan domineren over jou? Wat zijn jou triggers/trauma's?

Hoe kun je zien dat het levensveld op jou gaat reageren als jij vanuit je bron gaat leven?


Bovenstaand is mogelijk ook geschikt voor mensen voor wie het samen zijn met meerdere mensen op de dagbesteding (nog) teveel gevraagd is en eerst inzicht in het eigen bewustzijn mag ontstaan.

Daarmee bedoeld dat de mogelijkheden aangeboden worden om op eigen kracht en eigenwijsheid  te onderzoeken wie je bent en wat je nodig hebt.

Hierin de mogelijkheid openhoudend dat 1x genoeg is om zelf verder aan de slag te kunnen, wordt een afspraak zoveel mogelijk per keer ingepland.